Over Hondenwijzer.com

Op internet is heel veel informatie te vinden over honden. Veel van deze informatie is incorrect of achterhaald. De laatste decennia is heel veel onderzoek gedaan naar honden, en ook naar zijn voorouder de wolf. Uit deze nieuwe onderzoeken is naar voren gekomen dat veel dingen die men over honden en wolven dacht te weten niet meer juist zijn.

Zo blijkt van het aloude roedelmodel of dominantietheorie niets meer te kloppen. Trainingsmethoden die vanaf de jaren ’70 van de vorige eeuw erg normaal waren, blijken nu erg achterhaald en zelfs tot veel gedragsproblemen, zoals agressie, te leiden. Helaas worden die nog door teveel hondentrainers toegepast.

In deze informatieve hondensite zijn diverse wetenschappelijke bronnen van onderzoek bij elkaar gebracht. Honden worden door vele mensen gezien als onze beste kameraad, en dat is zeker terecht, geen enkel ander huisdier heeft zich zo aan mensen aangepast als onze honden.

Helaas verlopen de contacten tussen honden en mensen niet altijd even goed, vooral bij kinderen gaat het wel eens mis, de oorzaak ligt zo goed als altijd bij de mens, omdat deze te weinig weten over het natuurlijk gedrag van de hond.

Het aantal bijtincidenten wordt jaarlijks geschat op 150.000, gemiddeld worden 50.000 mensen per jaar medisch behandeld als gevolg van een bijtincident.

Jaarlijks komen ongeveer 25.000 honden in een dierenasiel terecht, maar op andere manieren wisselen honden van eigenaar. Kijk maar eens op internet hoeveel (jong)volwassen honden er worden aangeboden.

Vaak heeft men vooraf er niet goed over nagedacht toen men een hond ging kopen, of door te weinig kennis over honden bleek de hond toen hij volwassen werd zich niet zo te gedragen als men wenste. Door goede voorbereiding en meer kennis over dit huisdier had de relatie tussen eigenaar en hond niet tot een teleurstelling hoeven uit te lopen. Ook al lijkt de relatie vanuit de mens gezien goed te verlopen, dan is het nog de vraag of de hond wel een aangenaam hondenleven heeft.

Verouderde trainings- en opvoedmethodes maken de hond niet happy. Gelukkig zijn de moderne opvoedmethodes veel diervriendelijker geworden, maar deze zijn helaas nog niet bij alle hondeneigenaren bekend, er zijn zelfs nog hondenscholen die verouderde trainingstechnieken gebruiken en zelfs op TV ziet men deze helaas nog.

Trainingsmethodes die door de wetenschap al jarenlang achterhaald zijn en bovendien erg dieronvriendelijk zijn, men kan soms zelfs spreken van ernstige dierenmishandeling. Deze verouderde trainingsmethodes brengen veel schade toe aan de hond, niet alleen lichamelijk, maar vooral ook psychisch, waardoor er juist veel gedragsproblemen ontstaan. Onderzoek heeft zelfs uitgewezen dat van honden die getraind zijn met de verouderde methode 25% meer agressief gedrag vertonen in vergelijking met honden die modern opgevoed zijn. Deze agressie is vooral tegen de eigenaar en de gezinsleden gericht.

Bij de verouderde methode wordt het ongewenst gedrag met pijnprikkels bestraft, hierbij is men vooral bezig met symptoombestrijding en kijkt men nauwelijks naar de oorzaken van het gedrag. Vaak zal de hond bij deze methode zijn gedrag minder vertonen aangezien hij vreest voor straf, maar het risico is erg groot dat de hond een tikkende tijdbom wordt, omdat hij op een dag zijn gedrag niet meer kan onderdrukkenen, zodat het gedrag zich explosief manifesteert, dan zijn de gevolgen vaak niet te overzien. Recente onderzoeken bij wolven en wilde honden hebben aangetoond dat fysieke straffen zo goed als nooit binnen een roedel voorkomen.

Deze hondensite geeft zoveel mogelijk informatie volgens de nieuwste opvattingen die ondersteund worden door vele nieuwe gedragsonderzoeken. Recente wetenschappelijke onderzoeken, zowel bij honden als wolven, verwerpen veel van de oude onderzoeken die in de eerste helft van de vorige eeuw zijn gedaan. Wereldwijd worden vele wetenschappelijke onderzoeken gedaan, waarbij telkens wordt bevestigd dat de nieuwste opvoedmethodes veel beter aansluiten bij het natuurlijk gedrag van de hond.